YOU

vierkantoranje  jou (persoonlijk voornaamwoord; 2e pers ev, voorwerpsvorm van jij)

Ontzorg-IT heeft duidelijke roots binnen de gezondheidszorg, en draagt deze zorg ook een warm hart toe. In de zorg dienen de middelen en mogelijkheden vooral naar de zorg te gaan, alle ondersteunende processen zijn secundair en moeten een functionele bijdrage leveren aan het (ver) zorgen. Medewerkers moeten vooral hun focus kunnen leggen op de zorg en niet op de ondersteunende processen. Ook ICT kan hierin een belangrijke bijdrage leveren, alarmeringen, communicatie en Domotica oplossingen leveren een dergelijke bijdrage. Vooral dan is van belang dat aan de hand van de doelgroep een passend pakket van eisen wordt opgesteld en dat er vanuit dit 'PvE' vergeleken kan worden met de juiste selecties. Ontzorg-IT is hierin niet leverancier gebonden en kent de markt. In de loop der jaren is een brede ervaring opgedaan met verschillende producten en zijn er afdoende connecties opgebouwd. Het ondersteunen bij selectietrajecten, opstellen van een PvE en toetsen van de oplossingsrichting is een dienstenpakket wat wordt aangeboden.

Hoewel de cure en care markt de belangrijke basis vormt is in de loop der jaren ook de overheid en het MKB één van de kennisgebieden geweest. De zakelijke markt, maar dan met een duidelijk oog voor de mens in de zaak. Want ook hier is het van belang dat de medewerker kan doen waar hij goed in is, het zakelijk opereren en/of verkopen. De ondersteunende processen moeten functioneren, het moet gewoon werken. Zowel in de sportbranche, motorsport en zakelijke markt kan Ontzorg-IT van meerwaarde zijn. 

You of jij bent mijn doelgroep, maar hoe dan ook het moet wel gaan werken voor jou, grote organisatie of kleine winkelier. En ieder moment dat Ontzorg-IT deze meerwaarde niet kan vormen is er wellicht wel een verbinding aan te reiken naar een partij die de oplossing kan vormen. Heldere afspraken op een eerlijke en open wijze vooral met oog op de mens en zijn waarde, zeggen wat je kunt doen en doen wat je zegt: Ontzorg-IT

Cookie gebruik

Deze site maakt gebruik van tracking cookies, deze worden toegepast voor analyseren van het gebruik van de website en dit gebruik te kunnen afstemmen op bezoekers. Gegevens worden geanonimiseerd gebruikt en niet gebruikt voor reclamedoeleinden.

41971839 lock 

Ransomware, Malware of virussen als WannaCry ook jou overkomt was voorkomen toch prettiger.

Read more..

45840505 pasword 

Wachtwoorden en inlognamen hou jij het nog bij, of heb je een geel sticky note op je monitor of onder je toetsenbord?

Read more..

smartphone

 

  De smartphone als slimme computer die kan bellen, navigeren en betalen, maar hoe zit het met security ?

Read More